hexdump 查看二进制文件

echo "https://const.net.cn" > bin.data
hesy@hesy-ThinkPad-P15v-Gen-1:~/2021/linux$ hexdump -C bin.data 
00000000 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 63 6f 6e 73 74 2e 6e 65 |https://const.ne|
00000010 74 2e 63 6e 0a                  |t.cn.|
00000015

hexdump 自定义格式显示二进制文件

hexdump -e '4/1 "%02X " "\n"' bin.data 
68 74 74 70
73 3A 2F 2F
63 6F 6E 73
74 2E 6E 65
74 2E 63 6E
0A     
hexdump -e '8/1 "%02X " "\n"' bin.data 
68 74 74 70 73 3A 2F 2F
63 6F 6E 73 74 2E 6E 65
74 2E 63 6E 0A     
hexdump -e '16/1 "%02X " "\n"' bin.data 
68 74 74 70 73 3A 2F 2F 63 6F 6E 73 74 2E 6E 65
74 2E 63 6E 0A                 
hexdump -e '16/1 "%_p " "\n"' bin.data 
h t t p s : / / c o n s t . n e
t . c n .      
hexdump -e '16/1 "%03d " "\n"' bin.data 
104 116 116 112 115 058 047 047 099 111 110 115 116 046 110 101
116 046 099 110 010 

hexdump 将二进制文件转为十六进制文件

hexdump -e '16/1 "%02X " "\n"' bin.data > hex.data
xxd -r -p hex.data bin.data.1
md5sum *
84d86c7c482190d90838c5de11d99d06 bin.data
84d86c7c482190d90838c5de11d99d06 bin.data.1
a100e4d2a6bcf2faceb56f106dfb1c6b hex.data

xxd 查看二进制文件

xxd -c 4 -p bin.data 
68747470
733a2f2f
636f6e73
742e6e65
742e636e
0a
xxd -c 8 -p bin.data 
68747470733a2f2f
636f6e73742e6e65
742e636e0a
xxd -c 16 -p bin.data 
68747470733a2f2f636f6e73742e6e65
742e636e0a

xxd 将十六进制文件转为二进制文件

xxd -r -p input.txt output.bin  
xxd -c 16 -p bin.data > hex.data
xxd -r -p hex.data bin.data.1
md5sum *
84d86c7c482190d90838c5de11d99d06 bin.data
84d86c7c482190d90838c5de11d99d06 bin.data.1
2d8c913c2685ef14e39fa97a28c3ad79 hex.data

            
本文链接地址:https://const.net.cn/28.html

标签: shell, hexdump, xxd, linux

添加新评论